гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
     СБУ – това съм аз и моите хиляди колеги, които по своя воля и желание членуваме в Синдиката и се борим заедно за защита на нашите интереси. Реалните проблеми всекидневно ни притискат, но ние знаем, че СБУ е този, който може да ни помогне, да ни защити. Знаем също, че от нас зависи доколко силна и борбена ще бъде нашата организация, способна да постига резултати като използва всички законни форми на синдикален натиск.

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com