гр. Хасково
ул. "Христо Ботев" 1
Бизнес център
ет. 1, ст. 112, 118
тел.: 038/ 66 53 18


А П Е Л

ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

ДО ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХХХХ-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА          БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

А П Е Л
от Синдиката на българските учители към КНСБ и 1500-те участници в протестните действия, проведени през периода 21-24 ноември 2005 година, пред Министерския съвет на Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Към Вас се обръщат членовете на най-големия учителски синдикат в Република България – Синдиката на българските учители, които са в Национална протестна акция от 21 ноември 2005 година. Протестите ни са насочени срещу политиката на Българското правителство, която обрича на бедност и мизерия, българското училище и българските учители. С Проекто-закона за Бюджета на Република България за 2006 година, който е предложен от Министерския съвет за гласуване в Народното събрание, средствата за средното образование са намалени с 0.29 % от БВП в сравнение с 2005 година.
С предвидените разходи за функция “Образование” не могат да бъдат решени много от проблемите, свързани с подобряване на материално-техническата база на българското училище, повишаване на обхвата на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на целодневна организация на работа, на извънкласните и извънучилищните дейности с тях и редица други.
По данни на Националния статистически институт, учителите в средното образование, получават средномесечно възнаграждение от 150 евро, а помощният и другият персонал – средно от 75 до 85 евро.
На нашите въпроси – как бяха похарчени и за какво средствата от заема със Световната банка и парите по други проекти, с години не ни се отговаря, включително и от настоящото Правителство. След четиридневни протести от 21 до 24 ХІ пред Министерския съвет, представителите на Българското правителство остават глухи за нашите искания за увеличаване на средствата за средното образование.

Ние българските учители П И Т А М Е:

  • Как и за какво бяха похарчени парите от заема със Световната банка и по Европроектите
  • Как да живеем с мизерните си заплати при цени на хранителните продукти, електроенергията, топло-енергията, горивата и други, които са равни и даже надвишават средните европейски цени?

Нямайки отговор на тези въпроси от страна на Българското правителство ние, обречените на мизерно съществуване над 2000 български учители, обявяваме гладна стачка от 25 ноември 2005 година и настояваме за Вашата намеса и контрол по поставените въпроси.
Ние искаме добри условия за учебна дейност и труд за ученици и учители в българското училище и достойно заплащане на ежедневния ни труд>
Апелът е приет на 24 ноември 2005 година на протестния митинг на учители пред Министерския съвет на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ     Янка Такева

24ти Ноември, (четвъртък), 2005 г.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"
office@sbu-haskovo.com