гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
 

Документи, свързани с работата на СБУ

 

Устав на СБУ четене сваляне
Инструкции за дейността на контролно-ревизионните комисии четене сваляне
Колективен трудов договор за отрасъл "Средно образование" четене сваляне
КТД за отрасъл "Средно образование" в Община Хасково четене сваляне
Програма за устойчиво развитие на средното образование в Област Хасково четене сваляне
СТАЧКА - ноември 2005
Пакет документация
четене сваляне
АПЕЛ на СБУ
ноември 2005
четене сваляне
Искания на СБУ
ноември 2005
четене сваляне
Частично споразумение
ноември 2005
четене сваляне
КТД за отрасъл "Средно образование" в Хасково- 2007 г. четене сваляне

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com