гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
 

   В помощ на своите членове и на всички, работещи в сферата на образованието, СБУ издава вестник "Учителско дело".

   Бюлетинът на ИК на СБУ се издава от 1993 г. Съдържа международни и вътрешни нормативни актове и документи в помощ на синдикалните членове. Закони и нормативни документи с трайно значение за средното образование и социално осигуряване. Документи на СБУ. Коментари на експерти.

"Професионална библиотека" се издава от 1998 г. и съдържа научни доклади и съобщения от проведени национални конференции по професионални проблеми.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com